Czym jest BIM?

BIM stanowi skrót od Building Information Modeling i jest interdyscyplinarnym i połączonym sposobem pracy, który czyni proces planowania, budowy i eksploatacji bardziej wydajnym i transparentnym. W języku polskim BIM oznacza Modelowanie Informacji o Budynku. Często mówi się także o cyfrowym modelu informacji o budynku.

Powstający projekt jest cyfrowym prototypem; jest jedynym i jednoznacznym źródłem wszystkich informacji o projekcie. Projekt można w czasie trwania sprawdzić pod kątem życzeń inwestora, wydajność budynku, kosztów, alternatywnych wersji oraz błędów projektowych, zanim budowa zostanie rozpoczęta. Wszyscy uczestnicy projektu korzystają z tej centralnej bazy danych i płynnej metody komunikacji. można uniknąć drogich korekt i wynikających stąd opóźnień harmonogramu budowy.

BIM w planowaniu oferuje:

  • wczesne podejmowanie decyzji
  • mniej błędów
  • lepszą jakość prezentacji wyników
  • szybsze i efektywniejsze procesy
  • lepszą koordynację i komunikację między uczestnikami projektu
  • restrykcyjną kontrolę kosztów
  • transparentność projektu

Utrzymywanie danych podczas projektowania

BIM pozwala przed rozpoczęciem budowy zasymulować i oszacować każdy aspekt zmiany projektowej. Przyczynia się to do postrzegania projektu w znacznie szerszym aspekcie.

Zastosowania BIM