Pałac Klęka

Lokalizacja: Klęka, Polska

  • wykonanie precyzyjnych pomiarów za pomocą skanowania laserowego 3D
  • opracowanie trójwymiarowej chmury punktów
  • wykonanie szczegółowych rysunków technicznych, które zawierały: rzuty, przekroje i rysunki elewacji budynku